Notaris

Er wordt in Duitsland onderscheid gemaakt tussen onroerend en roerend goed. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld de keuken in de prijs is inbegrepen. De Hollander-Makler maakt een overzicht wat wel en niet in de vraagprijs is inbegrepen en wat de eventuele overnamekosten zijn voor roerende goederen.

In de Notariële akte kunnen dan o.a. de volgende items worden beschreven:

 • Persoonlijke gegevens koper
 • Persoonlijke gegevens verkoper
 • Kadastrale gegevens
 • Koopsom en wijze betaling
 • Erfdienstbaarheden, erfpacht, kettingbedingen
 • Hypotheken
 • Beslagen
 • Privileges
 • Overgangsdatum (meestal de transactie datum)
 • Wijze van verzekering onroerend goed

Wanneer alles voor beide partijen duidelijk is zal de koopakte door partijen (of volmacht) worden ondertekend.

De overige taken van de notaris zijn o.a.

 • Onderzoeken of er voor het onroerend goed de benodigde vergunningen zijn afgegeven
 • Informatie indienen over eventuele erfdienstbaarheden
 • Informatie inwinnen voor mogelijke hypotheken, (belasting)schulden die op het onroerend goed rusten
 • Of de woning onder monumentenzorg valt
 • Het inlichten van de verantwoordelijke dienst voor ruimtelijke ordening
 • Het inlichten van de belastingdienst
 • Een aanvraag van eigendomsoverdracht bij het kadaster indienen

Taak voor Koper
Bij de koper rust de verplichting de staat van de installaties in de woning na te lopen op eventuele (zichtbare)gebreken. U moet hierbij denken aan verwarming, waterleidingen, elektra, en riolering.
Het is in Duitsland namelijk moeilijker een verkoper na de passering van de koopakte aansprakelijk te stellen voor gebreken die u zelf had kunnen zien bij de bezichtiging. Uiteraard zullen onze medewerkers u hierin bijstaan.

Betaling van de koopsom
Bij het passeren van de koopakte wordt de koopprijs nog niet betaald. Dit gebeurd pas nadat de aantekening in het Grundbuch heeft plaatsgevonden (Auflassungsvormerkung).Hiermee vergaard de koper het recht het onroerend goed over te schrijven op zijn naam. Als de notaris uiteindelijk al zijn huiswerk heeft gedaan en aan alle randvoorwaarden is voldaan zal hij de koper meedelen dat de koopprijs kan worden voldaan (meestal tussen de 4 en 6 weken na passering koopakte). De koopsom wordt rechtstreek op de bankrekening van verkoper of diens hypotheekverstrekker betaald.
Als de koopprijs is betaald volgt de sleuteloverdracht. U bent op dat moment bezitter van het onroerend goed.

Nadat de overschrijving in het Grundbuch een feit is bent u uiteindelijk ook de juridische eigenaar.

   Een selectie uit ons aanbod:

Mooi meergezinshuis met 2 garages, balkon, tuin en heerlijk uitzicht in Bullay

Referentie nr. 5722
Plaats: Bullay
Vraagprijs: € 499.000

Schitterende historische B&B in Senheim aan de Moezel

Referentie nr. 5602
Plaats: Senheim
Vraagprijs: € 649.000
Copyright 2010 Pol & Olde Hensken immobilien GmbH - Impressum / Algemene voorwaarden - Contact - Privacy